Olmaoi Bliski Przyjaciel w internacie

Uczniowie objęci wsparciem w projekcie Olmaoi Bliski Przyjaciel w internacie, uczęszczają do szkoły podstawowej Osimlai w południowej Kenii i śpią w szkolnym internacie.

Czesne pokrywa koszty zatrudnienia nauczycieli, pracowników szkoły, zakupu żywności i potrzebnych przyborów szkolnych oraz drobnych napraw.