CZEKAMY NA WYNIKI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTÓW

ZAKOŃCZYLIŚMY BUDOWĘ NOWYCH TOALET DLA DZIEWCZĄT

ZAKOŃCZYLIŚMY BUDOWĘ 5 KLAS LEKCYJNYCH