Misja

Zmiana życia poprzez edukację: Fundacja Mogę się uczyć dąży do transformacji życia dzieci i dorosłych w społeczności Ildamat w południowej Kenii poprzez zapewnienie im dostępu do wysokiej jakości edukacji i możliwości rozwoju.

Wizja:

Od edukacji do niezależności: Fundacja Mogę się uczyć pragnie stworzyć świat, w którym edukacja jest kluczem do samowystarczalności i lepszej przyszłości. Wizjonujemy szkołę działającą jako niezależny podmiot, generujący własne dochody na pokrycie kosztów czesnego, bieżących wydatków i dalszego rozwoju. Szkoła ta stanowiłaby centrum społeczności, oferując wsparcie i możliwości rozwoju dla wszystkich jej członków. Poprzez różnorodne inicjatywy, takie jak punkt kooperacyjny i hub biznesowy, Fundacja pomagałaby ludziom zdobyć nowe umiejętności, założyć własne firmy i osiągnąć niezależność finansową. Dochody generowane przez te inicjatywy byłyby reinwestowane w dalsze wsparcie społeczności, tworząc zrównoważony ekosystem, w którym edukacja staje się motorem napędowym pozytywnych zmian.

W rezultacie działań Fundacji Mogę się uczyć:

  • Dzieci i dorośli w Ildamat będą mieli dostęp do bezpłatnej i wysokiej jakości edukacji, która przygotuje ich do sukcesu w życiu.
  • Społeczność będzie bardziej samowystarczalna i odporna na wyzwania.
  • Wzrośnie poziom przedsiębiorczości i zostaną stworzone nowe miejsca pracy.
  • Dostęp do podstawowych usług, takich jak czysta woda i opieka zdrowotna, ulegnie poprawie.
  • Środowisko naturalne będzie chronione i zrównoważony rozwój zostanie wypromowany.

Fundacja Mogę się uczyć to więcej niż tylko szkoła. To ruch na rzecz pozytywnych zmian, który inspiruje i wspiera ludzi w dążeniu do lepszej przyszłości.

Nasze wartości

Optymizm:

Patrzymy na świat z optymizmem i wiarą w potencjał ludzi do zmiany. Wierzymy, że edukacja jest kluczem do lepszej przyszłości i że każdy ma w sobie siłę, aby pokonać wyzwania i osiągnąć swoje cele.

Pasja:

Jesteśmy pasjonatami edukacji i rozwoju społeczności. Nasza praca jest napędzana przez głębokie zaangażowanie w tworzenie pozytywnych zmian w życiu innych.

Innowacja:

Ciągle poszukujemy nowych i lepszych sposobów realizacji naszej misji. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i chętnie eksperymentujemy z innowacyjnymi rozwiązaniami.

Zrównoważoność:

Dbamy o to, aby nasze działania były przyjazne dla środowiska i sprzyjały długoterminowemu rozwojowi społeczności. Promujemy zrównoważone praktyki we wszystkich aspektach naszej działalności.

Te wartości stanowią rdzeń naszej działalności i kierują naszymi decyzjami oraz działaniami. Wierzymy, że edukacja globalna to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także kształtowanie postaw i wartości, które są niezbędne do budowania lepszego świata.

Poprzez promowanie współpracy, optymizmu, pasji, innowacji i zrównoważoności dążymy do stworzenia świata, w którym edukacja jest dostępna dla wszystkich i przyczynia się do sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju.