fbpx
 

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2015 roku

Fundacja Mogę się uczyć z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Nasypowej 51 informuje o dokonanym podsumowaniu roku kalendarzowego 2015 z działalności Fundacji.

Fundacja rozpoczęła działalność dnia 13 lutego 2015. Od momentu rejestracji do 31 grudnia 2015 na konto Fundacji wpłynęły darowizny w kwocie 40 182,24 zł.

Fundacja realizowała program wsparcia dostępu do edukacji poprzez wsparcie w opłaceniu czesnego i wyżywienia dla dzieci, dofinansowaniu zakupu przyborów i pomocy szkolnych przez szkołę Osimlai Gifted Hands School.

CelWartość w PLN
Czesne i wyżywienie w szkole29 427,37
Czesne i wyżywienie w szkole z internatem367,22
Przybory i pomoce szkolne823,81
Zakup butów dla dzieci668,18
Budowa internatu629,85
Budowa kurnika i zakup kur w szkole837,58
Zakup silnika do szkolnego minibusa991,29
Wynagrodzenie dyrektorki szkoły473,61
Korekta kursów1,24
Suma34 220,15
KosztWartość w PLN
Księgowość3 402
Opłaty BZWBK931,19
Opłaty PayPal26,58
Opłaty tpay38,03
Suma4 397,80

W nowy rok 2016 weszliśmy ze stanem na koncie bankowym w wysokości 1 565,41 zł.

W pierwszym roku ponosiliśmy duże koszty związane z księgowością i opłatami bankowymi. Koszty opłat księgowych zmniejszyliśmy dzięki Firmie Księgowej Intrata z Torunia z 490zł do 150zł brutto/m-c. Koszty przelewów zmniejszyliśmy ze 120 zł do 30zł za przelew.

 

Dziękujemy wszystkim bez,
których te działania nie mogłyby się wydarzyć!