fbpx
 

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2015 roku

Fundacja Mogę się uczyć z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Nasypowej 51 informuje o dokonanym podsumowaniu roku kalendarzowego 2015 z działalności Fundacji.

Fundacja rozpoczęła działalność dnia 13 lutego 2015. Od momentu rejestracji do 31 grudnia 2015 na konto Fundacji wpłynęły darowizny w kwocie 40 182,24 zł.

Fundacja realizowała program wsparcia dostępu do edukacji poprzez wsparcie w opłaceniu czesnego i wyżywienia dla dzieci, dofinansowaniu zakupu przyborów i pomocy szkolnych przez szkołę Osimlai Gifted Hands School.

Cel Wartość w PLN
Czesne i wyżywienie w szkole 29 427,37
Czesne i wyżywienie w szkole z internatem 367,22
Przybory i pomoce szkolne 823,81
Zakup butów dla dzieci 668,18
Budowa internatu 629,85
Budowa kurnika i zakup kur w szkole 837,58
Zakup silnika do szkolnego minibusa 991,29
Wynagrodzenie dyrektorki szkoły 473,61
Korekta kursów 1,24
Suma 34 220,15
Koszt Wartość w PLN
Księgowość 3 402
Opłaty BZWBK 931,19
Opłaty PayPal 26,58
Opłaty tpay 38,03
Suma 4 397,80

W nowy rok  2016 weszliśmy ze stanem na koncie bankowym w wysokości 1 565,41 zł.

W pierwszym  roku ponosiliśmy duże koszty związane z księgowością i opłatami bankowymi. Koszty opłat księgowych zmniejszyliśmy dzięki Firmie Księgowej Intrata z Torunia z 490zł do 150zł brutto/m-c. Koszty przelewów zmniejszyliśmy ze 120 zł do 30zł za przelew.

 

Dziękujemy wszystkim bez,
których te działania nie mogłyby się wydarzyć!